Missionair werk binnen en buiten onze gemeente

Uit het beleidsplan 2020-2024:

Kerken of mensen zijn missionair als ze door Jezus Christus in beweging worden gebracht om
liefdevol betrokken te zijn op mensen en situaties in hun omgeving. Het is een liefdevolle
betrokkenheid die zichtbaar wordt in hoe ze met mensen omgaan, wat ze doen en wat ze zeggen.
Jezus Christus inspireert tot een liefdevolle betrokkenheid op anderen. Een missionaire gemeente
(kerk) zal dus niet alleen de belangen van haar eigen leden op het oog hebben, maar ook die van de
mensen in haar omgeving. Vanuit een vertrouwen op de vernieuwing die God brengt wil zij liefde
tonen, ook als mensen in de omgeving echt anders zijn, bijvoorbeeld qua cultuur, religie of
overtuigingen. Deze liefdevolle betrokkenheid is niet automatisch in ons aanwezig, maar kan in ons
groeien onder invloed van het goede nieuws over Jezus en de invloed van Zijn Geest.
Deze betrokkenheid wordt zichtbaar in hoe we met mensen omgaan. We luisteren naar anderen en
leren van hen, we zijn gastvrij en openen ons hart. We zetten ons in – ieder met zijn of haar eigen
gave – voor hen die het moeilijk hebben en ten bate van een wereld vol rechtvaardigheid en shalom.
We bidden ‘Uw koninkrijk kome’ en vertrouwen dat God al aan het werk is om moeilijke situaties te
veranderen. Als de mogelijkheden zich voordoen spreken we op een respectvolle manier over Jezus
Christus en de liefdevolle God die hij openbaart, zodat mensen zelf het geheim van het goede leven
kunnen ontdekken

Lees het gehele hoofdstuk uit het beleidsplan over missionair werk binnen en buiten onze gemeente