College van OKR

College van Kerkrentmeesters

Volgens de bepalingen van de kerkorde is het college van kerkrentmeesters belast met de zorg voor alle stoffelijke goederen van de gemeente.

Ouderling kerkrentmeesters

J. van der Klogt (voorzitter) (0529) 42 76 47


H. Hoeve (secretaris) (0522) 46 36 25

J. Dunnink (0522)291841

H. Bisschop (0522) 201008

Kerkrentmeesters

J. Kin (penningmeester) (0522) 29 16 30
J. M. Witte (06) 23045325
Het CvK heeft een algemeen e-mail adres: kerkrentmeesters@hervormdrouveenstaphorst.nl.nl

Het college van Kerkrentmeesters heeft een organisatiestructuur bestaande uit 6 commissies. Elke commissie bestaat uit minimaal één ouderling kerkrentmeester of kerkrentmeester en wordt aangevuld met leden van de Commissie Bijstand en Advies (CBA).
De commissie van bijstand en advies bestaat uit tien leden. Haar taken staan in het kort vermeld in de “regeling ten behoeve van de commissie van bijstand en advies”.

Algemene zaken:
J. Van der Klogt (OKRM)

Financiën en personeelszaken:
J. Kin (KRM), E. Compagner (CBA), E. Lusseveld (CBA).

Bouw en Techniek:
J. M. Witte (KRM), P. Bloemhof (CBA), J. Slager (CBA), R. Seinen (CBA), J. Bloemert (CBA).

Arbo- en veiligheidszaken en vrijwilligers:
H. Bisschop (OKRM), J. Roo (CBA).

Land-, terrein- en inventariszaken:
J. Dunnink (OKRM), G. Kruidhof (CBA), H. Dunnink (CBA), K. Slager (CBA).

Kerkelijk bureau zaken:
H. Hoeve