Algemene Kerkenraad

De algemene kerkenraad bestaat uit vertegenwoordigers van beide wijkkerkenraden.
De vertegenwoordigers worden gekozen door de leden van de wijkkerkenraden van wijk 1 en wijk 2.
Scriba van de algemene kerkenraad is ouderling J. Hooikammer, janhooikammer@hervormdrouveen.nl. Telefoon 0522-291698
Preses van de algemene kerkenraad is ds. W. van Vreeswijk, dswvanvreeswijk@hervormdrouveen.nl
Technisch voorzitter van de algemene kerkenraad is ouderling G. van Tol, gertvantol@hervormdrouveen.nl.

De algemene kerkenraad hanteert voor haar werkwijze het 180101 Plaatselijk Reglement AK Rouveen versie januari 2018
Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met de scriba.