Algemene Kerkenraad

De algemene kerkenraad bestaat uit vertegenwoordigers van beide wijkkerkenraden. De vertegenwoordigers worden gekozen door de leden van de wijkkerkenraden van wijk 1 en wijk 2.

Scriba van de algemene kerkenraad: janhooikammer@hervormdrouveenstaphorst.nl
Telefoon 0522-291698
Preses van de algemene kerkenraad: 
berteenkhoorn@hervormdrouveenstaphorst.nl
telefoon 0522 -291016

Overige leden:
Wijk 1:
ouderling Jan Bisschop, janbisschop@hervormdrouveenstaphorst.nl
ds. H. Born, dshborn@hervormdrouveenstaphorst.nl
ouderling Aalt ten Cate, aalttencate@hervormdrouveenstaphorst.nl
ouderling Harrie van Dijk, harrievandijk@hervormdrouveenstaphorst.nl
ouderlingkerkrentmeester Harry Hoeve, harryhoeve@hervormdrouveenstaphorst.nl
jeugdouderling Marco van der Sluis, marcovandersluis@hervormdrouveenstaphorst.nl
diaken Floris Stout, florisstout@hervormdrouveenstaphorst.nl

 Wijk 2:
ouderling Gerrit Bisschop, gerritbisschop@hervormdrouveenstaphorst.nl
ouderlingkerkrentmeester Ronny de Boer, ronnydeboer@hervormdrouveenstaphorst.nl
ouderling Peter Boermans, peterboermans@hervormdrouveenstaphorst.nl
senioren ouderling Jacob Lindenholz, jacoblindenholz@hervormdrouveenstaphorst.nl
diaken Henk Mussche, henkmussche@hervormdrouveenstaphorst.nl
ouderling Henk Slager, henkslager@hervormdrouveenstaphorst.nl
ds. W. van Vreeswijk, dswvanvreeswijk@hervormdrouveenstaphorst.nl

De algemene kerkenraad hanteert voor haar werkwijze het 180101 Plaatselijk Reglement AK Rouveen versie januari 2018
Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met de scriba.