Algemene Kerkenraad

De algemene kerkenraad bestaat uit vertegenwoordigers van beide wijkkerkenraden. De vertegenwoordigers worden gekozen door de leden van de wijkkerkenraden van wijk 1 en wijk 2.

Scriba van de algemene kerkenraad: janhooikammer@hervormdrouveenstaphorst.nl
Telefoon 0522-291698

Preses van de algemene kerkenraad: 
berteenkhoorn@hervormdrouveenstaphorst.nl
telefoon 06-53912601

Overige leden:
Wijk 1:
Predikant vacant
ouderling Dick Roo, dickroo@hervormdrouveenstaphorst.nl
ouderling Gerrit Jan Lusseveld, gerritjanlusseveld@hervormdrouveenstaphorst.nl 
ouderling Henk Wichers, henkwichers@hervormdrouveenstaphorst.nl
ouderling Evert Mussche, evertmussche@hervormdrouveenstaphorst.nl 
ouderling kerkrentmeester Roel Timmerman, roeltimmerman@hervormdrouveenstaphorst.nl
jeugdouderling Marco van der Sluis, marcovandersluis@hervormdrouveenstaphorst.nl
diaken Floris Stout, florisstout@hervormdrouveenstaphorst.nl

 Wijk 2:
ds. W. van Vreeswijk, dswvanvreeswijk@hervormdrouveenstaphorst.nl
ouderling Paul Bloemhof, paulbloemhof@hervormdrouveenstaphorst.nl
ouderlingkerkrentmeester Jan Dunnink, jandunnink@hervormdrouveenstaphorst.nl
ouderling Klaas Kuiper, klaaskuiper@hervormdrouveenstaphorst.nl
ouderling Jacob Wasschebalie, jacobwasschebalie@hervormdrouveenstaphorst.nl
senioren ouderling Jacob de Vries, jacobdevries@hervormdrouveenstaphorst.nl
diaken Karlo Veijer karloveijer@hervormdrouveenstaphorst.nl

De algemene kerkenraad hanteert voor haar werkwijze het 180101 Plaatselijk Reglement AK Rouveen versie januari 2018
Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met de scriba.

Foto’s van de overige leden van de algemene kerkenraad kunt u vinden bij de wijkoverzichten.