Algemene Kerkenraad

De algemene kerkenraad bestaat uit vertegenwoordigers van beide wijkkerkenraden.
De vertegenwoordigers worden gekozen door de leden van de wijkkerkenraden van wijk 1 en wijk 2.
Scriba van de algemene kerkenraad is ouderling J. Hooikammer, janhooikammer@hervormdrouveenstaphorst.nl. Telefoon 0522-291698
Preses van de algemene kerkenraad is ds. H. Born, dshborn@hervormdrouveenstaphorst.nl
Technisch voorzitter van de algemene kerkenraad is dhr. J. De Witte,
jandewitte@hervormdrouveenstaphorst.nl

Overige leden:
Wijk 1:
ouderling Jan Bisschop, janbisschop@hervormdrouveenstaphorst.nl
ouderling Aalt ten Cate,aalttencate@hervormdrouveenstaphorst.nl
ouderling Harrie van Dijk, harrievandijk@hervormdrouveenstaphorst.nl
ouderling Jan Mussche (tijdelijke vervanging), janmussche@hervormdrouveenstaphorst.nl
diaken Albert Russcher, albertrusscher@hervormdrouveenstaphorst.nl
jeugdouderling Henk Wichers, henkwichers@hervormdrouveenstaphorst.nl

Wijk 2:
ouderling Gerrit Bisschop, gerritbisschop@hervormdrouveenstaphorst.nl
ouderkingkerkrentmeester Ronny de Boer, ronnydeboer@hervormdrouveenstaphorst.nl
ouderling Bert Eenkhoorn, berteenkhoorn@hervormdrouveenstaphorst.nl
senioren ouderling Jacob Lindenholz, jacoblindenholz@hervormdrouveenstaphorst.nl
diaken Henk Mussche, henkmussche@hervormdrouveenstaphorst.nl
ouderling Henk Slager, henkslager@hervormdrouveenstaphorst.nl
ds. W. van Vreeswijk, dswvanvreeswijk@hervormdrouveenstaphorst.nl

De algemene kerkenraad hanteert voor haar werkwijze het 180101 Plaatselijk Reglement AK Rouveen versie januari 2018
Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met de scriba.