Gemeente

Gemeente

De Hervormde gemeente van Rouveen heeft een algemene kerkenraad (AK) en twee wijkkerkenraden (WK 1 en WK 2). De algemene kerkenraad heeft beurtelings één van de predikanten als preses (voorzitter) en een technisch voorzitter. De gemeente functioneert als één geheel, met twee pastorale wijkeenheden, die elk apart vergaderen als wijkkerkenraad.

De zondagse erediensten worden gehouden in de Oude Kerk aan de Oude Rijksweg en in het Hervormd Dienstgebouw, ook aan de Oude Rijksweg. Per zondag worden er gelijktijdig in beide gebouwen dubbele diensten belegd. In principe gaan de beide predikanten voor in beide gebouwen. Kortom: de gemeenteleden maken een keuze voor de diensten in één van de beide gebouwen. Eén keer per twee weken wordt in één van de morgendiensten één of enkele liederen gezongen, naast de psalmen, die gezongen worden in de berijming van 1773

De gemeente heeft voor jeugdwerk en verenigingsleven de beschikking over het Dienstgebouw en ‘d Olde Baank ( voormalige Rabobank). Alle gebouwen staan op loopafstand van elkaar.

Voor informatie over de gebouwen en het maken van afspraken kunt u terecht bij de koster van de gemeente. U kunt hiervoor gebruik maken van het contactformulier van de website.

Scriba algemene kerkenraad:
dhr. J. Hooikammer, 0522-291698,
janhooikammer@hervormdrouveenstaphorst.nl