Geloof

De Hervormde gemeente Rouveen-Staphorst mag zich het eigendom weten van Christus en is een Verbondsgemeente, die tracht te leven uit de belofte en naar het Woord van God
De gemeente is een gevarieerde gemeenschap, die één is in haar Hoofd Jezus Christus. De gemeente is geroepen tot eenheid, dienst aan en de verkondiging van het evangelie in de wereld. Zij komt samen rondom het Woord en de sacramenten van Heilige Doop en Heilig Avondmaal. De leden van de gemeente hebben de opdracht om elkaar te bewaren bij de Bron en enige norm voor de gemeente: het eeuwige Woord van God.
De kern van het gemeente-zijn is de relatie die de individuele gelovige heeft met Christus en daaruit voorkomend de gemeenschap met de andere gemeenteleden. Deze relatie komt tot uitdrukking in het verbond. Krachtens dit verbond worden de jonge kinderen van de gemeente gedoopt. Gods belofte, die in de doop betuigd en verzegeld is, roept de (doop)leden van de gemeente op tot een heilig (apart gezet) leven dat gericht is op God en Zijn eer. De Heilige Geest voorziet de leden van de gemeente van de gaven om te dienen in het werk in de gemeente (ambten, vrijwilligers).
De christelijke gemeente staat niet op zichzelf: zij deelt – dankzij Christus – in de door God aan Israël geschonken beloften en heeft daarom een onopgeefbare relatie met dit volk.