Machtiging bij verkiezingen

Machtiging bij verkiezingen.

Overeenkomstig ons plaatselijk reglement mag een stemgerechtigd gemeentelid maximaal twee gevolmachtigde stemmen uitbrengen.
Een daartoe bestemd machtigingsformulier kunt u hieronder downloaden.

Klik HIER voor het machtigingsformulier