Zendingscommissie

Zendingscommissie

Zendingscommissie uitgaande van de Gereformeerde Zendingsbond (G.Z.B.) en Inwendige Zendingsbond (I.Z.B)

Namens de gemeente behartigt de zendingscommissie zending wereldwijd en zending/evangelisatie dichtbij. De zendingscommissie van de Hervormde Gemeente Rouveen – Staphorst bestaat al sinds 1954, en is een grote commissie van ca. 25 leden.

De commissie onderhoudt de contacten tussen de gemeente en de I.Z.B. en de G.Z.B. Zij verzorgt jaarlijks in februari/maart een zendingsavond en een zendingszondag, wisselend, een I.Z.B. medewerker of evangelist, of een G.Z.B. zendingswerker.

De  zendingscommissie ondersteunt steunt het G.Z.B. project “Zending verbindt Nederland met Egypte”

Egypte, het land van de piramides, de Nijl en de woestijn. Maar ook het land met het grootste christenaantal in het Midden-Oosten. Met zo’n 10% zijn zij toch een minderheid in een moslim context. Dat valt niet altijd mee. Juist daarom wil de kerk in Egypte zich niet verstoppen achter de kerkmuren. Ze wil zichtbaar zijn voor iedereen om zo het Evangelie te delen, ook met de moslim naaste.

Komende vier jaar wil de protestante kerk in Egypte actief investeren in 16- 20 gemeenten. Per gemeenten wordt de behoefte en vraag vast gesteld en op basis daarvan wordt een plan gemaakt. De GZB steunt de kerk in Egypte en wil hen helpen missionair en diaconaal actief te blijven.

Zending verbindt Rouveen met Egypte, doet u ook mee?

De leden van de zendingscommissie bezorgen elk jaar bij de gemeente leden thuis de G.Z.B. dagboekjes “Handvol Koren” en I.Z.B. dagboekjes “Honingdroppels” en “Hart en Huis”.

Als u ook een dagboekje wilt ontvangen kunt u het bij één van de leden van de zendingscommissie bestellen. Het dagboekje is ook via e-mail te bestellen bij de heer Jan Mussche, 06-30261900.

Mail adres Zendingscommissie : zendingscommissie@hervormdrouveenstaphorst.nl
Het rekeningnummer van de G.Z.B./I.Z.B. Commissie: NL 46 RABO 0356 5171 01
Meer informatie over de G.Z.B.: www.gzb.org
Meer informatie over de I.Z.B.: www.izb.nl

De (bestuurs)leden van de zendingscommissie zijn:

Jan Bisschop, voorzitter, Oude rijksweg 677a
Jan Mussche, secretaris, Oude Rijksweg 363a
Henk Tuin, penningmeester, Rozenlaan 3

Albert Bisschop, Gemeenteweg 148a
Kasper Bisschop, Evert Reddersland 40
Henk Benne, Henri Dunantstraat 1
Johan Bloemert, Meidoornlaan 3a
Klaas Bloemert, Zwaluw 39
Roel Bloemert, Rijksparallelweg 43
Arnout Braamskamp, Evert Reddersland 20
Grietje Brinkman-Krale, De Eugte 11
Alie Bouthoorn-van Selm, Westeinde 204
Henk Dunnink, Oude Rijksweg 192
Jan Dunnink, Staphorster Grote Stouwe 4i
Henriëtte Hulst-Slager, Oude Rijksweg 455a
Erik Jansen, Oude Rijksweg 332a
Jan Kooiker, Oude Rijksweg 491a
Margriet Kooiker-Veerman, Bisschopsweg 2
Mirjam Kuiper-Compagner, Lijsterbeslaan 3
Wim Nijboer, Oude Rijksweg 499
Albert Slager, Oude Rijksweg 591
Bert Troost, Zwaluw 31
Klaas Troost, Schemperserf 38
Rolf Veijer, Oude Rijksweg 432c
Ineke Vos-van Manen, Generaal Eisenhowerlaan 59