Zendingscommissie

Zendingscommissie

Zendingscommissie uitgaande van de Gereformeerde Zendingsbond (G.Z.B.) en Inwendige Zendingsbond (I.Z.B)

Namens de gemeente behartigt de zendingscommissie zending wereldwijd en zending/evangelisatie dichtbij. De zendingscommissie van de Hervormde Gemeente Rouveen – Staphorst bestaat al sinds 1954, en is een grote commissie van ca. 25 leden.

De commissie onderhoudt de contacten tussen de gemeente en de I.Z.B. en de G.Z.B. Zij verzorgt jaarlijks in februari/maart een zendingsavond en een zendingszondag, wisselend, een I.Z.B. medewerker of evangelist, of een G.Z.B. zendingswerker.

De  zendingscommissie ondersteunt steunt het G.Z.B. project “Zending verbindt Nederland met Egypte”

Egypte, het land van de piramides, de Nijl en de woestijn. Maar ook het land met het grootste christenaantal in het Midden-Oosten. Met zo’n 10% zijn zij toch een minderheid in een moslim context. Dat valt niet altijd mee. Juist daarom wil de kerk in Egypte zich niet verstoppen achter de kerkmuren. Ze wil zichtbaar zijn voor iedereen om zo het Evangelie te delen, ook met de moslim naaste.

Komende vier jaar wil de protestante kerk in Egypte actief investeren in 16- 20 gemeenten. Per gemeenten wordt de behoefte en vraag vast gesteld en op basis daarvan wordt een plan gemaakt. De GZB steunt de kerk in Egypte en wil hen helpen missionair en diaconaal actief te blijven.

Zending verbindt Rouveen met Egypte, doet u ook mee?

De leden van de zendingscommissie bezorgen elk jaar bij de gemeente leden thuis de G.Z.B. dagboekjes “Handvol Koren” en I.Z.B. dagboekjes “Honingdroppels” en “Hart en Huis”.

Als u ook een dagboekje wilt ontvangen kunt u het bij één van de leden van de zendingscommissie bestellen. Het dagboekje is ook via e-mail te bestellen bij de heer  H. Hoeve
Mail adres Zendingscommissie : zendingscommissie@hervormdrouveenstaphorst.nl
Het rekeningnummer van de G.Z.B./I.Z.B. Commissie: NL 46 RABO 0356 5171 01
Meer informatie over de G.Z.B.: www.gzb.org
Meer informatie over de I.Z.B.: www.izb.nl

De leden van de zendingscommissie zijn:

Ere-voorzitter:
Ds. H. Born

Voorzitter:
dhr. J.Bisschop Oude Rijksweg 677a 291896

Secretaris:
dhr. H. Hoeve,  Schemperserf 113, tel. 463625

Penningmeester:
dhr. H.Tuin Rozenlaan 3 291679

Alg.adjunct:
dhr. H. Benne Henri Dunantstraat 1, tel. 461686

Leden:
dhr. H. Bisschop Moerbeilaan 1
dhr. K. Boldewijn Oude Rijksweg 340
dhr. A.J. Bouwman Oosterhulst 32
mevr G. Brinkman-Krale De Eugte 11
dhr. R. Bloemert Rijksparallelweg 43
dhr. J. Bloemert Meidoornlaan 3a
dhr. H. Compagner Oude Rijksweg 331
dhr. H. Dunnink Oude Rijksweg 192
dhr. J. Dunnink Stap. Grote Stouwe 4i
mevr. A. Hengsteboer-Roo Klaas Kloosterweg w 23
dhr. A.J. de Jonge Evert Reddersland 53
dhr. J. Slager Gemeenteweg 221
dhr. C. Kooiker Oude Rijksweg 468b
dhr. J. Kooiker Oude Rijksweg 491a
mevr. M. Kooiker, Bisschopsweg 2, Rouveen
dhr. W. Nijboer Oude Rijksweg 499
dhr. A. Slager Oude Rijksweg 591
dhr. R. Veijer Oude Rijksweg 432c
mevr. C.M. Vos-van Manen Gen. Eisenhowerlaan 59