Zendingscommissie

Zendingscommissie uitgaande van de Gereformeerde Zendingsbond (G.Z.B.) en Inwendige Zendingsbond (I.Z.B)

Namens de gemeente behartigt de zendingscommissie zending wereldwijd en zending/evangelisatie dichtbij. De zendingscommissie van de Hervormde Gemeente Rouveen – Staphorst bestaat al sinds 1954, en is een grote commissie van ca. 25 leden.

De commissie onderhoudt de contacten tussen de gemeente en de I.Z.B. en de G.Z.B. Zij verzorgt jaarlijks in februari/maart een zendingsavond en een zendingszondag, wisselend, een I.Z.B. medewerker of evangelist, of een G.Z.B. zendingswerker.

Vanuit de zendingscommissie zijn via de I.Z.B. ook de contacten ontstaan met de Noorderkerk in Amsterdam, onze zustergemeente, waarvoor ook verschillende activiteiten worden georganiseerd, zoals klussen in gebouw “Hebron”, koffieochtenden, kerstkaartenactie, enz.

Ook met Dick en Hilda Malaba – Timmerman in Noord-Kenia zijn via de thuisfrontcommissie nauwe contacten. Zij zijn door de G.Z.B. uitgezonden.

De leden van de zendingscommissie bezorgen elk jaar bij de gemeente leden thuis de G.Z.B. dagboekjes “Handvol Koren” en I.Z.B. dagboekjes “Honingdroppels” en “Hart en Huis”.

Als u een ook een dagboekje wilt ontvangen kunt u het bij één van de leden van de zendingscommissie bestellen. Het dagboekje is ook via e-mail te bestellen bij de heer P. Stegeman:
Mail adres Zendingscommissie : zendingscommissie@hervormdrouveen.nl
Het rekeningnummer van de G.Z.B./I.Z.B. Commissie: NL 46 RABO 0356 5171 01
Meer informatie over de G.Z.B.: www.gzb.org
Meer informatie over de I.Z.B.: www.izb.nl

De leden van de zendingscommissie zijn:

Ere-voorzitter:
Ds. H. Born

Voorzitter:
dhr. J.Bisschop Oude Rijksweg 677a 291896

Secretaris:
dhr. H. Hoeve,  Schemperserf 113, tel. 463625

Penningmeester:
dhr. H.Tuin Rozenlaan 3 291679

Alg.adjunct:
vacature

Leden:
dhr. H. Benne Henri Dunantstraat 4
dhr. H. Bisschop Moerbeilaan 1
dhr. K. Boldewijn Oude Rijksweg 340
dhr. A.J. Bouwman Oosterhulst 32
mevr G. Brinkman-Krale De Eugte 11
dhr. R. Bloemert Rijksparallelweg 43
dhr. J. Bloemert Meidoornlaan 3a
dhr. H. Compagner Oude Rijksweg 331
dhr. H. Dunnink Oude Rijksweg 192
dhr. J. Dunnink Stap. Grote Stouwe 4i
mevr. A. Hengsteboer-Roo Klaas Kloosterweg w 23
dhr. A.J. de Jonge Evert Reddersland 53
dhr. J. Slager Gemeenteweg 221
dhr. C. Kooiker Oude Rijksweg 468b
dhr. J. Kooiker Oude Rijksweg 491a
mevr. M. Kooiker, Bisschopsweg 2, Rouveen
dhr. W. Nijboer Oude Rijksweg 499
dhr. A. Slager Oude Rijksweg 591
dhr. R. Veijer Oude Rijksweg 432c
mevr. C.M. Vos-van Manen Gen. Eisenhowerlaan 59