Overige informatie

Overige informatie

Telefoonnummers
Voor noodgevallen gelden tijdens de diensten de volgende nummers:
Kerkgebouw (0522) 29 10 50
Dienstgebouw (0522) 29 13 00