Gebouwen

De gebouwen:

De Hervormde gemeente Rouveen Staphorst maakt gebruik van 2 gebouwen.

Kerk
Oude Rijksweg 443, Rouveen
Morgendienst: 9:30 uur
Middagdienst: 14:00 uur

Kosters
 
Jan van der Vliet          Jan Groen

Roel Koobs                      Klaas Slager
Te bereiken via koster@hervormdrouveenstaphorst.nl 

Historie
In 1641 wordt de huidige Nederlandse Hervormde Kerk te Rouveen gebouwd. Aan de steunberen van deze kerk bevinden zich nog zogenaamde kloostermoppen, ook wel papesteen genoemd. Wie de architect is geweest is onbekend. De kerk is een rechthoekige zaalkerk met een vrij rijzige toren. Kerk en toren zijn geheel van baksteen en vertonen de vromen van een 17de eeuwse Gotiek. De kerk behoort aan de Nederlands Hervormde Gemeente te Rouveen, de toren aan de burgerlijke gemeente Staphorst.

Omstreeks 1960 is de kerk van binnen geheel gerestaureerd en gemoderniseerd. Van het oude is niets overgebleven. Aan de moderne kansel bevindt zich nog de oude geelkoperen lezenaar met plantaardig ornament (17e eeuws). In de kerk hangen tevens nog drie geelkoperen kaarsenkronen, 18de eeuws). Aan de voor muur van de kerktoren met het tentdak bevindt zich een koperen plaat, een herinnering aan de watersnood van 1825. De gleuf geeft de hoogte aan tot hoever het zeewater heeft gestaan.

Het Dienstgebouw
Oude Rijksweg 450, Rouveen
Morgendienst: 9:30 uur
Middagdienst: 14:00 uur

Historie
Kerkelijke activiteiten als catechese, vergaderingen enz. hebben jarenlang plaatsgevonden in de leerkamer achter de pastorie aan de Oude Rijksweg. Met het groeien van de gemeente en het toenemen van kerkelijke verenigingen ontstond in toenemende mate behoefte aan een groter en beter gebouw.

In 1951 komt er het thans overbekende Hervormde Dienstgebouw in Rouveen. Omdat het Dienstgebouw in de jaren tachtig al weer te klein bleek te zijn, werd besloten hier een flinke uitbreiding aan te geven (al was het gebouw reeds eerder van een zijvleugel voorzien). Zowel de uitbreiding als de modernisering heeft plaats in de jaren 1986 – 1987.

In dit gebouw hebben een groot aantal kerkelijke activiteiten plaatsen, zoals zondags twee erediensten, catechisaties, mannen- en vrouwenvereniging enz. alsmede de vergaderingen van de diverse plaatselijke organisaties en verenigingen.

Contact
Voor het dagelijks beheer van de gebouwen, reservering van ruimten en alle overige beheerszaken kunt u terecht bij de koster / beheerder: Dhr. J.van der Vliet, (0522) 29 13 00
Email: koster@hervormdrouveenstaphorst.nl

Gebruiksplannen

In verband met het opnieuw in gebruik nemen van de gebouwen na de coronacrisis zijn gebruiksplannen gemaakt voor beide gebouwen.
Gebruiksplan Kerk.
Gebruiksplan Dienstgebouw.