Gemeentewerk

Binnen de hervormde gemeente Rouveen-Staphorst zijn er veel mogelijkheden om deel te nemen aan allerlei vormen van gemeentewerk. Als u lid van onze gemeente bent, krijgt u een login voor de website, zodat u alle ins en outs, inclusief de activiteitenkalender kunt bekijken. In het kader van de AVG hebben we besloten nadere inhoud vanaf 1 september jl. achter de login te plaatsen.

Een uitzondering maken we voor de informatie over ‘Maatjeswerk’. Vanuit onze maatschappelijke verantwoordelijkheid beseffen we dat het werk van deze geleding juist toeleidend kan zijn naar de kerkelijke gemeente en helpend is voor onze zichtbaarheid in de maatschappij.