Predikanten

Predikant wijk I (Vacant)
Bijstand in het pastoraat:

Ds. H. Born
Lakensnijdersgilde 109
8061 DJ Hasselt
Telefoon: 038-4547238 | 06-15175297
Email:  dshborn@hervormdrouveenstaphorst.nl 

Predikant wijk II
Ds. W. van Vreeswijk
Olieslager 8
7463DA Rijssen
Telefoon: 0548-701661 | 06-19035509
Email: dswvanvreeswijk@hervormdrouveenstaphorst.nl

Jongerenwerkers
Robert en Jolien Duiker
Wilgenlaan 8
7954 EG Rouveen
Telefoon Robert: 06-16172490
Telefoon Jolien: 06-16047719
Email: robertduiker@hervormdrouveenstaphorst.nl
Email: jolienduiker@hervormdrouveenstaphorst.nl