Diaconie

Na de gemeenteavond van 13 november is de rekening 2017 vastgesteld en goedgekeurd.
Voor wat betreft uw giften maken we u bekend dat we als diaconie beschikken over een ANBI-status