Diaconie

Na de gemeenteavond van 16 oktober is de 2018 vastgesteld en goedgekeurd.
Voor wat betreft uw giften maken we u bekend dat we als diaconie beschikken over een ANBI-status