" In den beginne was het Woord, en het Woord
was bij God, en het Woord was God "

Hervormde Gemeente Rouveen

De Hervormde gemeente van Rouveen- Staphorst is een onderdeel van de Protestantse Kerk in Nederland en staat wat haar kerkelijke identiteit betreft met beide benen in de Hervormd gereformeerde traditie.

Vanwege de grootte van de gemeente is de Hervormde gemeente van Rouveen- Staphorst verdeeld over twee wijkgemeenten met ieder haar eigen wijkpredikant. De gemeente streeft er echter naar, om zoveel mogelijk één gemeente te zijn, wat betreft haar belijdenis, erediensten, activiteiten en beleid.

Via deze website kunt u kennismaken met onze gemeente en wordt u geïnformeerd over wat wij geloven, wie wij als gemeente zijn en wat wij doen. Maar het allerbelangrijkste is dat u door onze website op weg geholpen wordt naar de Heere, onze God. Kent u Hem? Weet u dat de Bijbel antwoord geeft op de grote vragen van het leven? Mag u iets kennen van de vrede, die God ons geeft, als we weten het eigendom te zijn van Jezus Christus? Deze en andere vragen houden ons bezig, brengen ons samen en maken ons gemeente. Wilt u hierover met één van onze predikanten in gesprek? Benader hen gerust! Wij hopen ook voor u wegwijzers te kunnen zijn!

Onze gemeente heeft een zogenaamde ANBI status. Hieronder vindt u de benodigde documenten:
Benodigde documenten college van kerkrentmeesters.
Benodigde documenten college van diakenen.
Verkort overzicht jaarrekening 2020 diaconie
Jaaroverzicht 2020 diaconie
Bestuursverslag 2020

Anbiformulier Hervormde gemeente Rouveen Staphorst