Alle berichten

Hier vind u alle berichten van Hervormd Rouveen Staphorst.

Kerst ‘An Diek’.

Op 7 december wordt er door de gezamenlijke kerken een kerstmarkt georganiseerd op het Kerkplein in Rouveen. Er zijn diverse activiteiten, u kunt lekkere en mooie dingen kopen en om om 13.00 uur deelnemen aan de volkskerstzang in de Oude Kerk. Houd deze pagia in de gaten, want hier verschijnen de komende week nog meer mededelingen.

Bestelformulier oliebollen en worst

Heel Rouveen bakt
Terugblik Vakantie Bijbelweek 2019

SchatRijk! Dat was het thema van de Vakantie Bijbelweek 2019, en wat zijn er veel schatten ontdekt. Van schatten in de natuur (‘Als je om je heen kijkt zie je hoe mooi alles is’), door God aan ons gegeven, op dinsdag in de zomervakantie tot ‘Geef je schat aan Jezus’ op de terugkomochtend in de herfstvakantie.

In de zomervakantie hebben we drie mooie dagen gehad, waarin weer heel veel kinderen genoten hebben van het samen zingen, de Bijbelverhalen, de poppenkast of sketch, het knutselen, de spelletjes en het samen eten op donderdag. Op deze manier kunnen we kinderen, of ze nu wel of niet op school, thuis of in de kerk het Evangelie horen, iets daarvan laten horen en zien. Want daar is de Vakantie Bijbelweek (VBW) op gericht: om kinderen kennis te laten maken met het Evangelie en om iets van de liefde van de Heere Jezus door te geven. Om een indruk te geven van hoeveel kinderen er zijn geweest en van welke leeftijd, hierbij het overzicht daarvan:


OchtendenAvondenLeeftijd
#

Leeftijd
#

3 Jaar
2

8 Jaar
57

4 Jaar
37

9 Jaar
54

5 Jaar
51

10 Jaar
41

6 Jaar
45

11 Jaar
23

7 Jaar
33

12 Jaar
20

Totaal
168

Totaal
195

De volgende Bijbelverhalen zijn verteld tijdens de VBW en daarop waren op de betreffende dag ook de knutsels, liedjes en gesprekken gericht:

Dinsdag 16 juli 2019: De schepping – God geeft schatten – Genesis 1 – 2: 3 

Woensdag 17 juli 2019: De doortocht door de Jordaan – Stenen met een schatrijk verhaal  –  Jozua 4 

Donderdag 18 juli 2019: Het verloren muntje – Een gevonden schat – Lukas 15: 8-10

De kinderen leren gedurende de week altijd een Bijbeltekst. Dit jaar was dat de tekst uit Hebreeën 13:8

“Jezus Christus is gisteren en heden Dezelfde en tot in eeuwigheid”.

Tijdens de welkomstdienst op de zondag na de VBW hebben de kinderen deze tekst ook voorin de kerk opgezegd en het themalied gezongen. Want ook dat is er elk jaar: een lied, speciaal voor de VBW. Het themalied SchatRijk! kan je hier vinden.

Op woensdag 23 oktober 2019 was er de terugkomochtend in de herfstvakantie voor alle kinderen die in de zomer waren geweest én voor alle andere kinderen. Tot onze verrassing was de slinger van veldbloemen nog steeds prachtig en vol kleur, dus die kon in de grote zaal van het dienstgebouw hangen.

Het themalied kenden de kinderen nog goed, evenals de Bijbeltekst. Er werd opnieuw een verhaal uit de Bijbel verteld: Een vrouw zalft Jezus uit Lukas 7: 36-50. Het ging over ‘je schat aan Jezus geven’. Ook in de poppenkast en sketch ging het over geven, het weggeven van iets, van heel veel! Er werden ook allerlei spelletjes gedaan: voorwerpen raden door te voelen, geduldspelletjes, voetballen, stippendans, bowlen, sjoelen, blik gooien, was ophangen en nog veel meer.

Er waren meer dan 150 kinderen; dat was heel fijn en super gezellig, maar dat maakte ook dat je bij sommige spellen niet aan de beurt kwam. Gelukkig mocht je dan bij het volgende spel vooraan staan. En met voetballen kon iedereen tegelijk meedoen!

Aan het einde van de ochtend was er nog een filmpje. De collecte die tijdens de VBW was gehouden voor het project in Port Elizabeth, Zuid-Afrika van Stichting Kimon heeft € 998,97 opgebracht. We zagen een filmpje van het Centrum waar de kinderen naar school gaan en eten krijgen, en waar ze horen over de Heere Jezus.

We zijn dankbaar dat we mogen terugkijken op een prachtige en gezegende Vakantie Bijbelweek! Tot slot willen we nogmaals alle vrijwilligers bedanken voor hun bijdrage tijdens deze editie!