Alle berichten

Hier vind u alle berichten van Hervormd Rouveen Staphorst.

Bestellen appeltaarten

Vanuit de 10er club zal d.v. 9 maart tussen 09.00 uur en 12.00 uur weer de jaarlijkse appeltaarten- lege flessenactie gehouden worden vanuit het dienstgebouw, waarbij de appeltaarten kunnen worden afgehaald of bezorgt (worden niet meer huis aan huis verkocht).

>> Bestel de appeltaarten via deze link 

Bestellen kan tot maandag 25 februari. 

Goed doel:

Jarenlang leidden Cubaanse kerken onder het communisme een sluimerend bestaan. Het Cubaanse systeem kraakt echter in z’n voegen. De bevolking zoekt naar houvast en zingeving: kerken groeien. Door de verslechterende economie neemt ook de armoede toe. Om als kerk beter voorbereid te zijn op haar groeiende (diaconale) taak is er veel behoefte aan kennis over de Bijbel, theologie en diaconaat. Kerk in Actie helpt kerken, predikanten en vrijwilligers in Cuba een nieuw begin te maken. We ondersteunen theologische opleidingen en helpen kerken diaconale activiteiten op te zetten, zoals thuiszorg voor eenzame en verarmde ouderen. Ondersteun Cubaanse kerken met uw voorjaarszendingscollecte, zodat zij in woord en daad kunnen getuigen.
De opbrengst van de de appeltaartenactie zal ten goede komen aan onze mede christenen in Cuba.

Op D.V. 8 maart hoopt Ds. Alison uit Cuba hierover meer te vertellen in het dienstgebouw, aanvang 19.30 uur. De gehele gemeente is hiervoor uitgenodigd.

Hart voor je huwelijk!

Hart voor je huwelijk

De liefde vergaat nooit…. (1 Kor. 13:8)

God heeft zijn liefde ook de afgelopen weken getoond. Dankbaar zijn we dat we voldoende aanmeldingen hebben ontvangen om de cursus van start te laten gaan. En meer dan voldoende aanmeldingen om ons nu te laten onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om een tweede cursus Hart voor je huwelijk er naast te laten draaien. Groot is uw trouw Heer!

Om reeds aangemelde stellen niet teleur te hoeven stellen omdat de cursus vol zit, willen wij nog een oproep doen of er nog meer geïnteresseerden zijn zodat we samen met Margreet Breman en ds. Van Vreeswijk een 6-tal data kunnen vaststellen.

Deze data zullen in dezelfde lijn liggen als de data van de eerste cursus, wellicht dan op een andere dag of in een andere week.

Wie wil er samen met andere stellen uit onze gemeente, in een vertrouwde sfeer nadenken over de rijkdom van het huwelijk?

Zes avondjes uit met z’n tweeën, speciaal voor elkaar!

Samen enthousiast geworden? Willen jullie meedoen met de cursus ‘Hart voor je huwelijk’? Stuur een mail naar: hvjh@hervormdrouveen.nl.
Met vriendelijke groet,

Laurens & Kirsten Talsma en Henk &  Mieneke Hengsteboer