Gebruik beeldmateriaal kinderen en medewerkers

Tijdens de Vakantie Bijbelweek maken we regelmatig foto’s en video’s. Dit beeldmateriaal gebruiken we om gemeenteleden en andere geïnteresseerden te laten zien waar we mee bezig zijn. Opnames worden gemaakt tijdens verschillende gelegenheden. Bijvoorbeeld tijdens de medewerkersavond, de Vakantie Bijbelweek en de Vakantie Bijbelweek terugkomochtend. Uiteraard betekent dit dat ook u of uw zoon/dochter op deze foto’s en video’s te zien kan zijn.

Beeldmateriaal kan getoond worden op:

  • het besloten gedeelte van de website van de hervormde gemeente Rouveen Staphorst: www.hervormdrouveenstaphorst.nl
  • de facebookpagina van de hervormde gemeente Rouveen Staphorst

Natuurlijk gaan we zorgvuldig om met foto’s en video’s. Wij vermelden bij foto’s geen namen van medewerkers of kinderen. Op Sociale Media plaatsen we alleen kinderen in groepsverband en we maken deze foto’s bij voorkeur van de zijkant of van een afstand.

Wij vinden het belangrijk om uw toestemming te vragen voor het gebruik van foto’s en video’s. Uw toestemming geldt alleen voor foto’s en video’s die door ons, of in opdracht van ons, worden gemaakt. Het kan voorkomen dat andere ouders foto’s en video’s maken tijdens Vakantie Bijbelweek activiteiten. Vanuit de organisatie vragen we alle ouders/verzorgers/medewerkers om terughoudend te zijn bij het plaatsen van foto’s en video’s op het internet.

U mag natuurlijk altijd terugkomen op de door u gegeven toestemming. Ook mag u, wanneer u op dit moment geen toestemming verleent, op een later moment alsnog toestemming geven.