Erediensten

Dienst van het Woord en de sacramenten.
Op de zondag als de dag van de Heere en op de christelijke feest- en gedenkdagen komt de gemeente samen in de eredienst. De gemeente kan tevens samenkomen:
– in de bidstond en de dankstond voor gewas en arbeid, in de bidstond voor het christelijk onderwijs bij aanvang van het schooljaar en de kerkdiensten op de oudejaarsavond en de nieuwjaarsmorgen;
– in kerkdiensten ter gelegenheid van bijzondere gebeurtenissen in het leven van de gemeenteleden en van de gemeente zoals trouwdiensten, diensten van rouwdragen en gedenken en zegenvieringen;
– in kerkdiensten naar aanleiding van belangrijke gebeurtenissen in de kerk en in de wereld.

In de eredienst nadert de gemeente voor het heilig aangezicht van God en daarom zal alles in de dienst ook onze eerbied, ons respect en onze nederigheid voor de Almachtige moeten tonen. Dit zal dan ook tot uitdrukking komen in onze kleding en ons gedrag tijdens de dienst. Ook hierin wil het Woord van God ons leiding geven, al zal de concrete toepassing verschillen naar tijd en plaats. Een ieder neemt zijn of haar eigen verantwoordelijkheid in deze en houdt hierbij rekening met de onderlinge verschillen binnen de gemeente, zonder aan de ander aanstoot te geven of aanstoot te nemen.

Werkblad zondag 1 november ‘Het wonder van de eredienst’.