Dagelijkse omgang met de Heere Jezus

Lees: Hooglied 5: 2-5

Kroont u Christus dagelijks in uw hart? Als wij dit niet doen, dan zullen wij wegkwijnen van verdriet. We kunnen toch niet vrolijk zijn als we Hem op straat zien staan, Zijn hoofd nat van de dauw en Zijn haarlokken vol met de druppels van de nacht? We moeten de zoon van God gastvrij onthalen, want o, ons hart zou breken als we Hem moeten bedroeven. Het zou verschrikkelijk zijn als Hij slecht behandeld zou worden. Die zoveel van ons hield, dat Hij door ons zou worden afgewezen. Die de hemel en al Zijn glorie heeft opgegeven, opdat Hij ons zou verlossen door af te dalen in de hel. We denken aan de wonden van Christus en het bloedige zweet dat Hem bedekte toe Hij ons van onze zonden verloste. Ik wil u vragen om naar Zijn stem te luisteren als Hij vriendelijk vraagt: “Waar is het gastenverblijf?”(zie Matth. 14: 14). Antwoord Hem dan: “Heere, het gastenverblijf is vandaag hier, in mijn ziel”.

Uit: ‘Zondagen met Spurgeon’, meditaties voor welke week (week 10)