Vul mij opnieuw

De eeuwige God als drie-enige schepper

Lees:
– Genesis 1: 2 ‘De aarde nu was woest en leeg, en duisternis lag over de watervloed; en de Geest van God zweefde boven het water’.
– Genesis 1: 26 ‘En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis…’
– Deuteronomium 22: 27a ‘De eeuwige God is voor u een woning, en onder u zijn eeuwige armen’.

De Geest van God zweeft boven het water
Probeer je daar maar eens iets bij voor te stellen: een lege aarde; woest, maar tegelijkertijd leeg. In gedachten zie ik een bijna angstaanjagende vlakte voor mij. Overal donker water, misschien wat woeste rotspartijen, gesteente en gruis. Alles akelig doods en kil. Een plek waar je niet wilt zijn; een plek waar duisternis overheerst en woestheid regeert.
In Genesis, het eerste boek van de Bijbel – Genesis betekent letterlijk ‘begin’, ‘wording’- staat: ‘…de Geest van God zweefde boven het water (1: 2). De Geest van God, God zelf dus, zweeft over de woeste, lege aarde. Terwijl God daar is, boven de watervloed, werkt Hij Zijn goddelijk, wondermooie plan uit. Hij, de almachtige God, heft de duisternis op, en brengt er licht voor in de plaats. Met Zijn goddelijke almacht spreekt Hij, en het is er: ‘Laat er licht zijn! En er was licht’ (vers 3). Hier begint Genesis: de aarde is niet langer in duisternis gehuld, maar het licht is het begin van al het leven dat God zal scheppen.

Lees verder in het boekje van Nienke, wat HIER te bestellen is.
En doe mee aan onze leeskring als je wilt!

Uit: ‘Vul mij opnieuw’, Graven in Gods Woord om meer te leren van de Heilige Geest