Alle berichten

Hier vind u alle berichten van Hervormd Rouveen Staphorst.

Verkiezingen kerkenraad

De kerkenraden van wijk 1 en wijk 2 organiseren gezamenlijk de ambtsdragersverkiezing.

Uw aanbevelingen kunt u mailen of indienen tot en met uiterlijk maandag 24 januari bij de scriba van uw wijk. Dit dient schriftelijk en ondertekend te geschieden. Vermeld bij de aanbevelingen uw volledige adres. U kunt op zondag uw enveloppen ook deponeren in een bus bij de uitgang. Wilt u dan duidelijk op uw enveloppen vermelden dat het gaat om kandidaten van wijk 1 of wijk 2?

U kunt de ledenlijsten van beide wijken vinden op het beveiligde deel van de website. Onder het kopje ‘gemeente’ vindt u het kopje ‘leden’. Met uw inloggegevens kunt u bij de ledenlijsten. Mocht u deze willen inzien, dan kunt u na het downloaden onder de gestelde voorwaarden een wachtwoord aanvragen bij gertvantol@hervormdrouveenstaphorst.nl

Op D.V. zaterdag 19 februari zijn de verkiezingen. De stemgerechtigde leden van wijk 1 en wijk 2 worden in de gelegenheid gesteld te stemmen; ’s ochtends van 9.00 uur tot 12.30 uur.

In wijk 1 zijn er nog twee vacatures in de kerkenraad. Het gaat dan om de vacatures van broeder Hokse en broeder Mussche. U wordt uitgenodigd om hiervoor namen in te dienen.

In wijk 2 hebben we nog 1 ambtsdragervacature, namelijk van ouderling Jan Knol. Omdat we graag uit vele namen willen kiezen, vragen we u/jullie (belijdende leden) om oude en nieuwe namen aan te dragen van broeders die u geschikt om dit ambt te vervullen.