Alle berichten

Hier vind u alle berichten van Hervormd Rouveen Staphorst.

Save The Date Afsluiting catecheseseizoen

27 maart | 19:30 – 21:30

Gast: Joop Gottmers

Op maandagavond 27 maart willen we het catechese seizoen afsluiten samen met ouders en catechisanten.
Het belooft een mooie avond te worden, waarop Joop Gottmers ons meeneemt in zijn levensverhaal. Joop Gottmers groeide op als zoon van een café-eigenaar, werk kickbokskampioen, belandde in de drugshandel. Zijn leven ontaardde in een uitzichtloze keten van geweld, drugs, heel veel geld en nog meer ellende. Toen ontmoette hij God en dat was het begin van een weg terug met vallen en opstaan.

Bediening Heilige Doop

De eerstvolgende bediening van de Heilige Doop zal zijn op D.V. zondag 26 maart. Er is gelegenheid tot doopaangifte op donderdag 16 maart om 19.30 uur in het Dienstgebouw. Wilt u bij de doopaangifte uw trouwboekje meenemen?

De doopcatechese zal plaatsvinden op maandag 20 maart

Kopij Kerkblad

Kopij voor het nummer van “Ons Kerkblad” dat zal verschijnen op D.V. zaterdag 25 februari, kunt u mailen naar of inleveren bij oud. Dick Roo, Kievit 2, tot uiterlijk vrijdag 17 februari 18.00 uur.

E-mail: dickroo@hervormdrouveenstaphorst.nl