Prop. J.P. Bredenhoff, WIERDEN

Hervormde Kerk Oude Rijksweg 443, Rouveen, Overijssel, Nederland

Voorzang: Psalm 108: 1 en 2Persoonlijk gebedVotum Psalm 25: 2 en 6Wetslezing Psalm 90:4Schriftlezing: Jona 1Gebed OTH 69: Heer, U doorgrondt en kent mij Verkondiging van het Woord Thema: Maar Jona die zei: Nee!OTH 250: 1 en 4Dankgebed en voorbede(n)Psalm 103: 2Zegenbede

Prop. H.J. van der Wal, GRONINGEN

Hervormd Dienstgebouw

VotumLied: Ps. 48, vers 4Wet des HEEREN Lied: Ps. 99, vers 1 en 2Gebed om de verlichting van de Heilige GeestSchriftlezing Nieuwe Testament: Openbaring 19:1-10Zingen: Ps. 66, vers 1 en 10PreekZingen: Ps. 43, vers 3 en 4DankgebedSlotlied: Ps. 146, vers 4 en 8Zegenbede

Ds. G.H. Kruijmer, WAPENVELD

Hervormde Kerk Oude Rijksweg 443, Rouveen, Overijssel, Nederland

Voorzang: Psalm 59 : 1 en 10Psalm 25 : 3, 10Psalm 26 : 2Psalm 138 : 1, 2 en 4Psalm 118 : 7, 8Psalm 143 : 10Schriftlezing Handelingen 4:1-30 (kerntekst vers 24)

Ds. C.G. Visser, KOOTWIJKERBROEK

Hervormd Dienstgebouw Oude Rijksweg 450, Rouveen, Overijssel, Nederland

VOTUM EN GROETOPENINGSTEKST: Wees trouw tot in de dood en Ik zal u de kroon van het leven geven.(Openbaring 2: 10)ZINGEN: Psalm 108: 1 en 2GELOOFSBELIJDENISZINGEN: Psalm 73: 13GEBEDSCHRIFTLEZING: Lukas 19: 11-27ZINGEN: Psalm 119: 1, 7 en 17LEZING VAN DE TEKST: Lukas 19: 13PREEK: Trouw blijvenZINGEN: Psalm 25: 5 en 6DANKGEBED EN VOORBEDEZINGEN: Psalm 145: […]

Proponent R. Duiker

Hervormde Kerk Oude Rijksweg 443, Rouveen, Overijssel, Nederland

Leesdienst

Hervormde Kerk Oude Rijksweg 443, Rouveen, Overijssel, Nederland

Mannenzang

Op D.V. 20 september wordt er een Mannenzang georganiseerd in de Oude Kerk van Rouveen. Nadere mededelingen volgen zodra er meer bekend is over deelnemers en inhoud.

Reformatieavond

Op D.V. zaterdag 26 oktober geven Luuk Schuurman en Gert Bossenbroek een presentatie over muziek en kunst ten tijde van de Reformatie in de Oude Kerk van Rouveen. Het programma wordt momenteel voorbereid in samenwerking met de Stichting Vrienden Christelijk Onderwijs Schotland. Binnenkort wordt het programma bekend gemaakt