Werving nieuwe medewerkers jeugdwerk

GEEF JE OP! KLIK HIER

Taakomschrijvingen:

Mentorcatecheet:

Maandag of dinsdag van 18.30 – 19.30 uur en/of van 19.30 – 20.30 uur. Eventueel wijken we uit naar woensdag op donderdag.

Je bent ongeveer 15 keer per jaar een uur bij de kennis avond. Na de inleiding in de grote groep ga je met maximaal 6 jongeren apart zitten (ongeveer 25 minuten). Je leest uit de Bijbel, bespreekt een paar vragen en sluit af met gebed. Je kent de jongeren individueel en je bent aanspreekbaar voor hen en andersom. Je enthousiasmeert je groepje/jongere om mee te doen in de gemeente en spreekt hen aan en betrekt hen als ze dreigen af te haken of lastig gedrag vertoont.

Je bent vanzelfsprekend niet de ouder van de jongere, dat betekent dat het gezag van de ouder het belangrijkste is en jij je grenzen daarin kent. Ook ben je geen pedagoog of psycholoog. Je taak is beperkt tot het lezen en spreken met elkaar.

In het jeugdwerk zijn mensen aanwezig aan wie je je vragen kunt stellen over hoe je het aanpakt met je jongeren. Ook krijg je toerusting. De catecheet zorgt er verder voor dat je bespreekvragen krijgt ter voorbereiding op de bespreking met de jongeren (die krijgen de vragen ook). De voorbereiding is beperkt tot het lezen dan wel bestuderen van het Bijbelgedeelte en de catechismuszondag dat je gaat bespreken en het overdenken van de vragen die erbij horen.

Jeugdleider:

Maandag of dinsdag van 18.30 – 19.30 uur, van 19.30 – 20.30 uur en van 20.30 – 21.30.  Eventueel wijken we uit naar woensdag op donderdag.

Je bent om en nabij de 15 keer per jaar een uur bij de vormende avond. Je leidt samen met anderen het programma op de avonden waarbij geledingen of externe partijen betrokken worden, er een keuzeprogramma georganiseerd wordt of een andere activiteit wordt bedacht.

Gastplek:

Maandag of dinsdag aan het begin van de avond (19.00), halverwege (20.00) of wat later op de avond (20.30). Eventueel wijken we uit naar woensdag op donderdag.

Dit is een rol die ingevuld wordt bij oudere leeftijdsgroepen. Een gastplek is een huiskamer waar twee mensen (kan een echtpaar zijn, maar hoeft niet) die eens in de maand a vijf weken een groep van ongeveer 8 jongeren ontvangen. Je doet met hen een Bijbelstudie, draagt zorg voor een onderlinge band tussen de jongeren en dat je de jongeren die bij jou komen beter leert kennen. Je bent geen mentor, maar je bent wel in staat om op de hoogte te zijn van wie de jongere is en wat hem/haar bezig houdt.

Coördinator:

Samen met een catecheet, jeugdleider en (mogelijk ook) een ouder houdt je overzicht in het programma van een bepaalde leeftijdsgroep. Je regelt faciliteiten, zorgt voor afstemming in het programma en draagt zorg voor de bemensing van de avonden.