Sluiting Forum

Op D.V. 1 januari 2024 zal het forum worden gesloten. Na een lange periode van voorbereiding kunnen alle geledingen van het jeugd- en gemeentewerk de overstap maken naar de SharePoint omgeving van ons eigen domein op Office 365.

Het is belangrijk om alle documenten die op het Forum in het archief staan op tijd over te zetten naar de SharePoint omgeving van de eigen geleding. Hiervoor is het belangrijk dat alle medewerkers van de geledingen gebruik maken van een kerkelijke emailadres. dan kan een gezamenlijk, maar ook een persoonlijk adres zijn.

Om alles goed te laten verlopen is het van belang tijdig contact op te nemen met IT beheer van de website, gertvantol@hervormdrouveenstaphorst.nl.