Opgave Vakantie Bijbelweek Terugkomochtend

Op woensdagochtend 23 oktober 2019 organiseren we in het Dienstgebouw van 09.45 uur tot 12.00 uur de Vakantie Bijbelweek terugkomochtend! Kom jij ook?

Samen gaan we zingen, luisteren naar een Bijbelverhaal, spelletjes doen en er is poppenkast en sketch!
Geef je hieronder snel op!


voor evt. noodgevallen


Voor het publiceren van beeldmateriaal van mijn kind op de website en Facebookpagina van de hervormde gemeente Rouveen Staphorst geef ik *:Uw gegevens worden nooit aan derden verstrekt. Zie onze Privacyverklaring om te zien hoe wij met uw gegevens omgaan.
* Tijdens de Vakantie Bijbelweek maken we regelmatig foto’s en video’s. Dit beeldmateriaal gebruiken we om gemeenteleden en andere geïnteresseerden te laten zien waar we mee bezig zijn. Uiteraard betekent dit dat ook u of uw zoon/dochter op deze foto’s en video’s te zien kan zijn. Wij vragen uw toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal van uw zoon/dochter. U mag natuurlijk altijd terugkomen op de door u gegeven toestemming. Ook mag u, wanneer u op dit moment geen toestemming verleent, op een later moment alsnog toestemming geven (klik hier voor meer informatie over het gebruik van beeldmateriaal door de Vakantie Bijbelweek).