Nieuws van de AK

De algemene kerkenraad heeft zich gebogen over de RIVM richtlijnen en het protocol van de PKN aangaande zingen in de kerk.

In de brief van de algemene kerkenraad kunt u de besluiten lezen die genomen zijn.