Kopij Kerkblad

Kopij voor het nummer van “Ons Kerkblad” dat zal verschijnen op D.V. zaterdag 11 februari, kunt u mailen naar of inleveren bij oud. Dick Roo, Kievit 2, tot uiterlijk vrijdag 3 februari 18.00 uur.

E-mail: dickroo@hervormdrouveenstaphorst.nl