Hulpactie Oekraïne

Ervaring leert dat groot transport het meest efficiënt werkt. Daartoe is er een vrachtwagen beschikbaar gesteld en we willen hier graag gebruik van maken. Deze hopen we te vullen met ingezamelde hulpgoederen en ingekochte partijen. We hopen dus dat u wilt blijven helpen met de inzameling van hulpgoederen! Hiervoor gelden de producten die vermeld staan op de flyer.