‘Hij voor mij!

Hij voor mij’

Juist in deze tijd, nu je in zoveel situaties als gezin op jezelf teruggeworpen wordt, is het van het grootste belang om heel bewust de tijd te nemen om stil te staan bij het verlossingswerk van Jezus Christus. Wat Hij deed voor ons is een onnoemelijk groot wonder. Zijn lijden en sterven en Zijn opstanding geven nieuw perspectief aan een wereld verloren in zonde en schuld.  Dat te doordenken en te doorleven is de gedachte achter het project ‘Hij voor mij’. In de weken naar Pasen willen we een heel aantal handvatten bieden om als gezin stil te staan bij dit thema.

We hopen te starten op DV zondag 28 februari, waarin er tijdens de ochtenddienst aandacht aan het thema zal worden geschonken. De zaterdag daarvoor (27-2) wordt het bijbehorende pakket rondgebracht. De prijs van dit pakket bedraagt €6,- en is te bestellen via onderstaand formulier.

Inmiddels zijn alle pakketten uitverkocht.

Het pakket bevat een Bijbelleesrooster, aftelkalender en themakaarten van de hand van Nieske Selles en Anneke Kardol met bijbehorende kaartenhouder en een rood touw, verwijzend naar het bloed van Jezus Christus.  Daarnaast is er een recept voor een Paasbrood, een spel ontwikkeld door de HGJB en materiaal voor een raamschildering toegevoegd. Zo is er een pakket samengesteld om met het hele gezin toe te leven naar Pasen en daarmee verwachten wij verschillende leeftijdscategorieën aan te spreken. Op DV  9 maart is er een avond waarop Nieske Selles met ons wil nadenken over het thema ‘Hij voor mij’. En ook in de Stille Week zal er een avond worden georganiseerd gericht op dit thema.

Op 28-2, 9-3 en in de Stille Week zal er aandacht worden geschonken aan het thema ‘Hij voor mij’.

We hopen op deze manier samen toe te leven naar het Paasfeest om in deze onrustige tijden te mogen ervaren: Jezus, uw verzoenend sterven blijft het rustpunt van ons hart!