Corona maatregelen vanaf 26 september 2021

Kerkdiensten per D.V. zondag 26 september

De kerkenraad heeft, in navolging op de door de overheid aangekondigde verruimingen van de coronamaatregelen per 25 september a.s., het volgende besloten:

Vanaf D.V. zondag 26 september worden 3 diensten in de kerk gehouden. Per dienst is er ruimte voor 250 gemeenteleden. In het dienstgebouw wordt 1 ochtenddienst gehouden. In deze dienst kunnen 150 gemeenteleden aanwezig zijn. De diensten in de kerk beginnen om 9.30 uur, 14.00 uur en 19.00 uur. De ochtenddienst in het dienstgebouw begint om 9.30 uur. Voor alle diensten is aanmelden noodzakelijk.

In de kerk worden alle banken benut. Het is de bedoeling dat de gemeenteleden op voldoende afstand van elkaar gaan zitten. In de daaropvolgende bank neemt u zodanig plaats dat u niet direct achter een gemeentelid zit, maar ga meer kruislings zitten. In het dienstgebouw wijst de opstelling van de stoelen voor zichzelf. Bij het uitgaan verlaten de gemeenteleden aan de oostzijde en vervolgens de westzijde en daarna de galerij het kerkgebouw. Gemeenteleden mogen zelf plaatsnemen. De aanwezige koster en/of kerkrentmeester kan wel aanwijzingen geven. U wordt geacht deze aanwijzingen op te volgen.

Bij het vullen van de kerk en het dienstgebouw vragen wij uw begrip en zorg voor uw mede gemeenteleden. Ga in wijsheid met elkaar om! Ontsmet uw handen bij binnenkomst. Houdt rekening met elkaar en geef elkaar voldoende ruimte.

Als u last heeft van één van de volgende klachten: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (lichte) hoest, benauwdheidsklachten, verhoging of koorts (vanaf 38 ℃) blijft u dan thuis!

Na enkele weken evalueren we de situatie en beoordelen we of er aanpassingen noodzakelijk of mogelijk zijn.

Wij nodigen u van harte uit en bidden voor gezegende diensten.