Laden Evenementen

« Alle Evenementen

Gemeenteavond Jeugdwerk

17 april | 20:00 21:30

Vanuit de jeugdraad (JR) organiseren we D.V. 17 april een avond over het jeugdwerk in de gemeente.

De JR is een orgaan van bijstand van de algemene kerkenraad (AK). We geven de AK advies met betrekking tot jeugd(werk) in onze gemeente. Om de AK goed te kunnen adviseren, willen we graag met u/jou als gemeente in gesprek. We nodigen in het bijzonder de ouders en leden van verschillende geledingen dan wel commissies uit.

Waarover willen we in gesprek? Sinds het najaar denken we als JR intensief na over de doelen en invulling van het jeugdwerk (denk aan catechese en clubwerk). In de tussentijd zijn er in de kerkenraden ook bezinningsmomenten gehouden door onze jongerenwerkers. Dat we voor groep 7 en 8 ook catechisatie willen organiseren is een voorbeeld van een uitkomst van dit proces. Op dit moment overwegen we een aantal herstructuringen qua vorm en inhoud in het jeugdwerk ten behoeve van de geestelijke vorming van onze jongeren.  We menen dat er meer samenhang en overzicht nodig is in het jeugdwerk. Ook zien we graag dat jeugdwerk geen eilandje is, maar een wezenlijk onderdeel van het gemeenteleven. Omdat de gemeente geroepen is vorm te geven aan de geestelijke vorming van onze jongeren (zie artikel XI van onze kerkorde), willen we dit gesprek graag breed voeren en u/jou hierin meenemen.

Daarom graag tot D.V. 17 april. Aanvang 20.00 uur, 19.45 uur inloop.